Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA (“COOKIES”)

Ovim sajtom upravlja Pro Tech Support d.o.o (u daljem teksu: Pro Tech Support).

Kompanija Pro Tech Support d.o.o, sa sedištem u ulici Dragana Rakića 43/9, 11080 Beograd, matični broj: 20981172, PIB 108349276, rukovodi Vašim podacima, brine o Vašoj privatnosti i obavezuje se da će je štititi. Pro Tech Support može prikupljati lične podatke od posetilaca www.tonerhouse.rs.

Ova politika privatnosti opisuje vrstu podataka koje prikupljamo i način na koji ih koristimo i štitimo.

Ova politika Vam govori kako da postupite ako ne želite da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju prilikom posete našeg vebsajta i kako možete da promenite podatke koje ste nam već dali.

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac podataka pri obradi podataka je Pro Tech Support. Osnov za obradu podataka je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača

NAVIGACIONI PODACI

Računarski sistemi i softverske procedure koje ovaj vebsajt koristi za svoj rad, tokom njihovog uobičajenog finkcionisanja dolaze u posed određenih podataka o ličnosti, čiji prenos je obuhvaćen upotrebom protokola Internet komunikacije. Ovi podaci se ne prikupljaju u cilju povezivanja sa bilo kojim identifikovanim licima, ali kroz procese i asocijacije u vezi sa podacima u svojini trećih lica, po samoj svojoj prirodi, mogu rezultirati identifikovanjem korisnika. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena koja se čuvaju u domenu računara koje koriste lica koja pristupaju vebsajtu, adrese u formi URI (“Uniform Resource Identifier”) zahtevanih resursa, vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina fajla primljenog u odgovoru, digitalni kod koji prikazuje stanje odgovora datog od strane servera (dobro, greška, itd.) i drugi parametri u vezi sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima korisnikovog računara. Ovi podaci se koriste samo u cilju pribavljanja anonimnih statističkih informacija u vezi sa upotrebom vebsajta i u cilju provere njegovog ispravnog funkcionisanja, i brišu se odmah nakon izvršene obrade. Podaci se mogu koristiti u svrhu ispitivanja odgovornosti, u slučaju postojanja krivičnih dela u vezi sa obradom podataka protiv vebsajta.

PODACI O LIČNOSTI

Možemo prikupljati podatke o ličnosti. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Oni obično obuhvataju Vaše ime, adresu prebivališta, e-mail adresu, broj telefona. Možemo prikupljati podatke pružene od strane korisnika samo u cilju odgovora na postavljena pitanja i takvi podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima.

PODACI DOBROVOLJNO PRUŽENI OD STRANE KORISNIKA

Proizvoljno, eksplicitno i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti od strane korisnika na obrascima za registraciju prisutnim na ovom Websajtu podrazumeva naknadno pribavljanje podataka dostavljenih od strane pošiljaoca. Ove podatke će obraditi Pro Tech Support u cilju pružanja zahtevane usluge i, ukoliko date svoj pristanak, u cilju slanja informativnog i reklamnog materijala putem email-a.

SVRHA OBRADE

Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam dostavite svoje lične podatke. U nekim slučajevima podaci o ličnosti su neophodni za obavljanje određenih funkcija. Na vebsajtu se od Vas može tražiti da date lične podatke, da primate informacije ili šaljete e-mail-ove, popunjavate ankete ili ostavljate komentare ili postavljate upite. U tim slučajevima Pro Tech Support koristi “pop-up” ekran sa informacijama o obradi podataka o ličnosti i sa upitom za dobijanje saglasnosti. Možete biti uvereni da Pro Tech Support neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti, osim ukoliko navedene podatke ne dostavite dobrovoljno. Vaše lične podatke Pro Tech Support koristi u svrhu radi koje su prikupljeni (npr. da bismo odgovorili na Vaš upit, ili poslali uzorak). Takođe ih možemo koristiti i za poboljšanje naših proizvoda i vebsajta, ili kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa drugim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani (uključujući i one koje možemo ponuditi zajedno s drugim kompanijama). Možemo dopuniti podatke koje ste nam dali drugim podacima koje imamo ili koje primimo od trećih lica. Navedeno činimo u marketinške svrhe, kako bismo obezbedili više ciljanih proizvoda i usluga u cilju zadovoljenja Vaših potreba.

ARANŽMANI OBRADE

Važno je znati da se podaci o ličnosti obrađuju saglasno važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti obrađuje Pro Tech Support ili obrađivač podataka direktno imenovan od strane Pro Tech Support ali ne u dužem periodu nego što je potrebno za svrhu radi koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni. Sprovode se posebne sigurnosne procedure kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupaka obrade koji su ili nezakoniti ili nesaglasni ciljevima za koje su podaci prikupljeni. U skladu sa zakonom, Pro Tech Support je, shodno glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzeo dodatne bezbednosne mere kako bi sveo na minimum rizik u vezi sa poverljivošću, integritetom i raspoloživošću prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti.

PRAVA SUBJEKTA NA KOG SE PODACI ODNOSE

Pro Tech Support obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zatraži pristup, ispravku ili brisanje podataka o njegovoj ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor na obradu, kao i prava na prenosivost podataka ili da opozove datu saglasnost, upućivanjem pisanog obaveštenja Pro Tech Support na adresi Dragana Rakića 43/9, Zemun, Beograd, ili slanjem email-a na office@tonerhouse.rs, na pažnju licu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti, uvek dostavljajući kopiju identifikacionog dokumenta ili drugog odgovarajućeg dokumenta. Korisnik ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju. Pro Tech Support sa svoje strane zadržava pravo da u bilo kom trenutku proveri istinitost podataka o ličnosti datih od starne Učesnika.

KOLAČIĆI (“COOKIES”)

Kolačići (“cookies”) su tekstualne datoteke smeštene na hard disku Vašeg računara od strane servera Web stranice. Pro Tech Support koristi kolačiće kako bi olakšao korišćenje našeg Sajta i kako bi Sajt i naše proizvode na uspešniji način prilagodio Vašim interesima i potrebama. Kolačići se mogu koristiti i za ubrzavanje Vaše buduće aktivnosti na našem sajtu. Na primer, sajt može prepoznati da ste dali lične podatke te da se uzdrži od traženja istih informacija drugi put. Takođe možemo koristiti kolačiće za prikupljanje informacija o Vašem računaru, kao što su Vaša IP adresa (broj dodeljen Vašem računaru svaki put kada surfujete Internetom) ili tip internet pretraživača ili operativnog sistema koji koristite, i navedeno povežemo sa Vašim podacima o ličnosti. Ovo stoga kako bismo bili sigurni da naš Sajt predstavlja najbolje iskustvo na Webu za Vas, i da je efikasni izvor informacija. Za pohranjivanje ovih kolačića Pro Tech Support, korišćenjem vebsajta www.tonerhouse.rs pristajete na korišćenje kolačića. Kolačiće možete isključiti u podešavanjima na pretraživaču. Odbijanje kolačića na sajtu koji posećujete može dovesti do onemogućavanja da pristupite određenim delovima sajta ili da primite personalizovane podatke kada posetite sajt.

GOOGLE ANALITIKA

Vebsajt može koristiti alate za web analitiku, kao što su Google Analytics, da bi pratio Vaše interakcije sa sajtom i da bi sačuvao informacije, kao što je vreme kada ste ga posetili, da li ste ga ranije posećivali i na koji sajt Vas je uputio na njega. Statistika merenja vebsajta se može koristiti za personalizaciju iskustva na vebsajtu, kao i za procenu – anonimno i zbirno – statistiku o aktivnostima na Websajtu. Ove informacije koristimo za merenje efikasnosti našeg prisustva na Webu i za sastavljanje statističkih izveštaja. Tamo gde koristimo Google Analytics, možemo da delimo ove informacije sa Google-om kako bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi kao ni Google nećemo upotrebljavati (ili ovlastiti bilo koje treće lice na upotrebu) ovaj alat u svrhu praćenja ili prikupljanje podataka o ličnosti o Vama ili povezivanja Vaših podataka o ličnosti sa podacima Google Analytics-a.

IZMENE AKTUELNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pro Tech Support redovno proverava svoju politiku privatnosti i ukoliko je potrebno, menja je saglasno aktuelnim zakonskim izmenama, izmenama na nivou organizacije ili proisteklim usled tehnološke evolucije. Svaka izmena predmetne politike biće objavljena na ovoj stranici.

POLITIKA KOLAČIĆA (“COOKIES”)

Kolačići (takozvani “Cookies”) su automatske procedure za pronalaženje podataka koji se odnose na određene preferencije Internet korisnika prilikom posete određenog Websajta.

Pro Tech Support koristi kolačiće kako bi se olakšala upotreba sajta kao i omogućio lakši pristup sajtu.

Pro Tech Support koristi kolačiće kako bi se omogućilo da korisnik bude prepoznat kao ponavljajući i kako bi se na taj način personalizovala upotreba i ubrzala navigacija.